AlemanesVolga.com

Censo Colonias Alemanas del Volga 1798

Colonia Familia Apellido Nombre Relacion Edad Notas
Kukkus Kk03 Kukkus Johann Philipp cabeza 37
Kukkus Kk03 Kukkus Konrad hijo 17
Kukkus Kk03 Kukkus Johannes hijo 14
Kukkus Kk03 Kukkus Philipp hijo 9
Kukkus Kk03 Kukkus Katharina Elisabeth hija 0 6 months old
Kukkus Kk03 Kukkus Anna Maria madre 75 widow; surname not listed
Kukkus Kk24 Kukkus Agnesa cónyuge 41