AlemanesVolga.com

Censo Huck 1857

Apellido Nombre Relacion Edad 1850 Edad 1857 Fallecimiento Notas
Koch Jakob h 66 73
Koch Adam s 44 51
Koch Katharina dl 0 50
Koch Peter gs 19 26
Koch Elisabeth gdl 0 29
Koch Christina ggd 0 6
Koch Georg ggs 0 3
Koch Barbara ggd 0 1
Koch Georg gs 17 24
Koch Eleonora gdl 0 24
Koch Elisabeth ggd 0 1
Koch Katharina gd 0 18
Koch Jakob gs 9 16
Koch Adam gs 6 13
Koch Anna Maria gd 0 8
Koch Heinrich gs 0 7
Koch Jakob s 44 51
Koch Elisabeth dl 0 49
Koch Adam gs 21 28
Koch Magdalena gdl 0 28
Koch Barbara ggd 0 8
Koch Katharina ggd 0 6
Koch Jakob ggs 0 3
Koch Elisabeth ggd 0 2
Koch Konrad ggs 0 0
Koch Oswalt gs 19 26
Koch Elisabeth gdl 0 26
Koch Konrad ggs 0 2
Koch Elisabeth ggd 0 0 1 week old
Koch Oswalt gs 15 22
Koch Charlotta gdl 0 22
Koch Jakob ggs 0 0
Koch Jakob gs 13 20
Koch Elisabeth Margaretha gd 0 16
Koch Elisabeth gd 0 13
Koch Peter gs 5 12
Koch Georg gs 0 7
Koch Peter s 33 40
Koch Barbara dl 0 37
Koch Johannes gs 10 17
Koch Anna Maria gd 0 14
Koch Elisabeth gd 0 12
Koch Georg gs 3 10
Koch Peter gs 1 8
Koch Barbara gd 0 6
Koch Oswalt gs 0 2
Koch Adam gs 0 0
Koch Johannes h 78 0 1850
Koch Peter s 46 53
Koch Katharina dl 0 51
Koch Philipp gs 19 26
Koch Anna Maria gdl 0 26
Koch Jakob ggs 0 5
Koch Philipp ggs 0 3
Koch Jakob gs 14 21
Koch Hanetta gdl 0 20
Koch Georg gs 7 14
Koch Katharina gd 0 11
Koch Oswalt s 40 47
Koch Barbara dl 0 44
Koch Heinrich gs 18 25
Koch Katharina gdl 0 25
Koch Johannes ggs 0 5
Koch Philipp ggs 0 3
Koch Anna Maria ggd 0 1
Koch Johannes gs 15 22
Koch Barbara gdl 0 22
Koch Heinrich s 37 44
Koch Hanetta dl 0 42
Koch Jakob s 28 35
Koch Elisabeth dl 0 34
Koch Peter gs 5 12
Koch Jakob gs 3 10
Koch Magdalena gd 0 8
Koch Anna Maria gd 0 5
Koch Elisabeth gd 0 3
Koch Katharina gd 0 0 2 weeks old
Koch Jakob h 46 53
Koch Anna Maria sp 0 53
Koch Konrad s 23 30
Koch Katharina dl 0 30
Koch Adam gs 1 8
Koch Eleonora gd 0 6
Koch Anna Maria gd 0 4
Koch Georg gs 0 0 14 days old
Koch Adam s 20 27
Koch Anna Maria dl 0 23
Koch Eva Elisabeth gd 0 3
Koch Anna Maria gd 0 0
Koch Jakob s 15 22
Koch Anna Maria dl 0 22
Koch Georg gs 0 1
Koch Georg s 13 20
Koch Anna Maria d 0 17
Koch Eva d 0 16
Koch Elisabeth d 0 13
Koch Heinrich b 41 48
Koch Margaretha sisl 0 47
Koch Elisabeth nc 0 19
Koch Rosina nc 0 19
Koch Johannes np 10 17
Koch Charlotta nc 0 10
Koch Jakob np 0 3
Koch Johannes gs 16 0 1850 grandsons by an unnamed daughter
Koch Philipp gs 11 18 grandsons by an unnamed daughter
Koch Susanna gdl 0 20
Koch Jakob gs 9 16 grandsons by an unnamed daughter
Koch Heinrich gs 5 0 1851 grandsons by an unnamed daughter
Koch Adam h 42 49
Koch Elisabeth sp 0 47
Koch Peter s 21 28
Koch Anna Maria dl 0 28
Koch Adam gs 1 8
Koch Anna Maria gd 0 5
Koch Elisabeth gd 0 3
Koch Margaretha gd 0 0 3 months old
Koch Adam s 18 25
Koch Margaretha dl 0 25
Koch Elisabeth gd 0 2
Koch Jakob s 12 19
Koch Margaretha d 0 16
Koch Oswalt h 36 43 Somehow related to Georg Sack from Household #46
Koch Christina sp 0 35
Koch Adam s 13 20
Koch Katharina dl 0 20
Koch Philipp s 1 8
Koch Katharina d 0 5
Koch Eva Elisabeth d 0 2
Koch Katharina o 0 48 Tutor of Koch Children
Koch Peter h 53 60
Koch Katharina sp 0 59
Koch Adam s 26 33
Koch Katharina dl 0 32
Koch Elisabeth gd 0 14
Koch Georg s 24 31
Koch Margaretha dl 0 31
Koch Anna Maria gd 0 9
Koch Adam gs 1 8
Koch Elisabeth gd 0 5
Koch Philipp gs 0 3
Koch Jakob gs 0 0
Koch Oswalt s 17 24
Koch Elisabeth dl 0 24
Koch Oswalt gs 0 3
Koch Anna Maria gd 0 0 1 month old
Koch Jakob s 15 22
Koch Margaretha dl 0 23
Koch Elisabeth gd 0 1
Koch Philipp s 12 19